Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/w/u16205/public_html/_sub/reality/functions/system.inc.php on line 16

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/w/u16205/public_html/_sub/reality/functions/system.inc.php on line 17

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/w/u16205/public_html/_sub/reality/functions/system.inc.php on line 16

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/w/u16205/public_html/_sub/reality/functions/system.inc.php on line 17

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/w/u16205/public_html/_sub/reality/functions/system.inc.php on line 16

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/w/u16205/public_html/_sub/reality/functions/system.inc.php on line 17

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/w/u16205/public_html/_sub/reality/functions/system.inc.php on line 16

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/w/u16205/public_html/_sub/reality/functions/system.inc.php on line 17

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/w/u16205/public_html/_sub/reality/functions/system.inc.php on line 16

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/w/u16205/public_html/_sub/reality/functions/system.inc.php on line 17

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/w/u16205/public_html/_sub/reality/functions/system.inc.php on line 16

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/w/u16205/public_html/_sub/reality/functions/system.inc.php on line 17

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/w/u16205/public_html/_sub/reality/functions/system.inc.php on line 16

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/w/u16205/public_html/_sub/reality/functions/system.inc.php on line 17
Doklady
Doklady potrebné pri prevode členských práv a povinnosti družstevného bytu:
 • Všetky kópie dokumentov podpísané a vydané príslušným bytovým družstvom uživateľov
 • Pôdorys bytu
Doklady potrebné ak ide o pozemok:
 • Územnou plánovacou informáciu (nie staršiu, ako jeden rok)
 • Kópiu katastrálnej mapy
 • BPEJ (ak sa jedná o extravilán obce)
 • Aktuálny list vlastníctva spôsobilý na právne úkony
 • Súhlasné stanovisko na predaj pozemku a základe plnej moci overenej u notára (pokiaľ ich je viac ako dvaja)
Všeobecné obchodné podmienky:
 • Provízie za naše služby účtujeme iba v prípade úspešnej realizácie požadovanej realitnej transakcie.
 • Naša realitná kancelária uprednostňuje pri predaji nehnuteľností výhradnú sprostredkovateľskú zmluvu. Výhradné právo na sprostredkovanie predaja spočíva v tom, že iba naša kancelária má oprávnenie rokovať so všetkými osobami, ktoré majú záujem o kúpu Vašej nehnuteľnosti, počas celého obdobia, na ktoré je výhradná zmluva uzavretá. Znamená to tiež, že Vy ako záujemca nebudete podnikať žiadne kroky, ktoré by viedli k narušeniu tohto výhradného práva.
 • Výhodou výhradného zastúpenia je, že Vašu nehnuteľnosť neponúkame, len klientom z našej databázy, ale dáme ju do ponuky i iným osvedčeným realitným kanceláriám s dobrým menom, takže Vám odpadne zdĺhavá práca s ich kontaktovaním. Ďalej zaručujeme bezplatnú inzerciu Vašej nehnuteľnosti v renomovaných špecializovaných časopisoch na sprostredkovanie nehnuteľností.
  V neposlednom rade bude Vaša nehnuteľnosť inzerovaná na našej webovej stránke ako aj na iných odborných stránkach.
 • Pokiaľ je každá zo zmluvných strán zastupovaná iným maklérom provízia je štandardne účtovaná vždy z oboch strán obchodného prípadu od predávajúceho a kupujúceho, respektíve prenajímateľa a nájomcu.
 • Pre klientov zabezpečujeme právne poradenstvo a servis na realitnú transakciu.
 • Vystavenie kúpnej zmluvy v slovenskom jazyku.